Mai Thị Ngoan

Nhà sáng tạo nội dung tại Chợ Marketing và quản lý data.