banner

Download 200 bộ Stock Việt Nam miễn phí

banner
4 min read

Download 200 bộ Stock Việt Nam miễn phí

 

 Bộ stock dùng cho làm đồ họa, tập blend màu đồng thời đây cũng là kho ảnh gái chất lượng rất cao, có thể làm ảnh Wallpaper hay ảnh Lockscreen. Bộ stock gồm nhiều hình ảnh, chomarketing.com chỉ up 1 vài ảnh demo.

Stock Kiên Trần

 

Stock Lê Xuân Bách

                                                                      Stock Dinh Tran
  Download khoá học đồ hoạ cơ bản Miễn phí

Mai Thị Ngoan

Nhà sáng tạo nội dung tại Chợ Marketing và quản lý data.