banner

Download bộ 3 plugin của Imagenomic thông dụng cho photoshop miễn phí

banner
4 min read

Download bộ 3 plugin của Imagenomic thông dụng cho photoshop miễn phí

Share bộ 3 plugin của Imagenomic thông dụng cho photoshop:

+Potraiture v2.3.4 (chỉnh sửa làm mịn da, cà mụn)

+Noiseware v5.0.3 (khử noise)

+Readl Grain v2.0 (chỉnh màu)

Đặc điểm:

– Tùy chọn cấu hình chỉnh sửa

– Không yêu cầu về chuyên môn cao

– Không yêu cầu cấu hình máy tính cao.

– Dễ dàng thao tác Dành cho:

  • Photoshop CS4/CS5/CS6/CC/CC14/CC15 và cao hơn
  • Photoshop Elements 8/9/10/11/12/13 và cao hơn
  • Photoshop Portable của các phiên bản.

Link tải (đã bao gồm hướng dẫn và key active trong file txt):

https://drive.google.com/file/d/1FGb11NNVtESYa8AoQyfNLV9Nk3PrsiKP/view?fbclid=IwAR2LMmDLKtodL_ojS-qUUOsmIGRWyQRRWXcYx9LPv04IAYHpGxyM2mzsEY4

Sau khi cài đặt, mở photoshop->chọn filter->imagenomic-> nhập mail và key trong file txt vào để active và sử dụng

  Download khoá học đồ hoạ cơ bản Miễn phí

Mai Thị Ngoan

Nhà sáng tạo nội dung tại Chợ Marketing và quản lý data.