banner

Download ful toàn bộ khoá học về Adobe Illustrator CC 2017 miễn phí

banner
4 min read

Download ful toàn bộ khoá học về Adobe Illustrator CC 2017 miễn phí

Tài liệu này giúp bạn:

  • Đủ khả năng thiết kế các sản phẩm tờ rơi, Card Visit, Broucher, Profile…
  • Tự tin thỏa sức sáng tạo cùng Adobe Illustrator CC
  • Sáng tạo được logo, hình ảnh mang tính cách của bản thân
  • Vẽ hoạt hình & Tích hợp chuyển động cho Flash…
  • Nâng cao kỹ năng thiết kế

Link download: https://www.commentdelaylink.vn/file/9HE8PMO8VHFE?token=1602833257

  Download Photoshop Top Secret DVD miễn phí

Mai Thị Ngoan

Nhà sáng tạo nội dung tại Chợ Marketing và quản lý data.