banner

Download Khóa học dựng Movie Trailer với After Effect sử dụng kĩ xảo Logo Particular miễn phí

banner
4 min read

Download Khóa học dựng Movie Trailer với After Effect sử dụng kĩ xảo Logo Particular miễn phí

Tài liệu này sẽ giúp bạn:

  •  Đủ kiến thức và kỹ năng để làm video trailer hấp dẫn.
  • Thỏa sức sáng tạo ra những tác phẩm kỹ xảo điện ảnh ấn tượng
  • Sở hữu kiến thức nâng cao vững vàng về kỹ xảo với Particular của Red Giant
  • Trở thành chuyên gia làm video marketing và tiến xa hơn trong ngành kỹ xảo điện ảnh

Link download: https://www.commentdelaylink.vn/folder/LXPFOV3J86YY?token=1602820421

  Download ful toàn bộ khoá học về Adobe Illustrator CC 2017 miễn phí

Mai Thị Ngoan

Nhà sáng tạo nội dung tại Chợ Marketing và quản lý data.