banner

Download khóa học Tư duy thiết kế thực tiễn miễn phí

banner
4 min read

Download khóa học Tư duy thiết kế thực tiễn miễn phí

Sau khóa học, bạn sẽ học được cách sử dụng 2 công cụ lớn và quan trong nhất trong thiết kế là adobe photoshop, adobe illustrator. Bên cạnh đó bạn còn nắm được qui trình thiết kế chuẩn cũng như cách nhận diện một sản phẩm thiết kế, thế nào là đẹp, thế nào là sai, thế nào là chưa tốt, giống như một người sành nhạc khi nghe một bản nhạc sẽ cảm thấy khó chịu nếu có 1 nốt nhạc sai trong bản nhạc.

Kiến thức được trình bày trong khóa gồm:

  • Kiến thức sử dụng thành thạo công cụ illustrator cc 2017 để thiết kế ấn phẩm, truyền thông.
  • Kiến thức sử dụng photoshop để trình bày sản phẩm thiết kế trên các ấn phẩm thật để khách hàng hình dung được sản phẩm thật sẽ có định dạng thế nào.
  • Kiến thức về tính cách màu.
  • kiến thức về bố cục.
  • kiến thức về qui trình thiết kế của một agency (công ty chuyên về thiết kế).

Yêu cầu của khóa học:

  • Máy tính cấu hình tương đối mạnh >= core I3.
  • Phần mềm adobe cc 2017 được hướng dẫn cài trong khóa học.

Download khóa học tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1o8nMgcmxR53Tg5n3OGNYn2C3wjvTl3B6?fbclid=IwAR1W0hmtIxObBZqojuYj3ALPcKQ8HrTtUXaYhNAXm6pJJhM8fOe6i0-Gwkw

  Download Khoá học dựng hình Render Animation trong Cinema 4D miễn phí

Mai Thị Ngoan

Nhà sáng tạo nội dung tại Chợ Marketing và quản lý data.