banner

Download Photoshop Top Secret DVD miễn phí

banner
4 min read

Download Photoshop Top Secret DVD miễn phí

Được phát hành bởi Monciardini và Milane Stimmell, Photoshop® Top Secret™ là khóa luyện tập mức độ cao nhất, hướng dẫn bạn từng bước làm thế nào để tạo giao diện đồ họa sắc nét và những hiệu ứng đặc biệt với Adobe® Photoshop®. Khóa học tại nhà dành cho sinh viên gồm có video hướng dẫn và những file dự án. Bạn có thể xem, học, luyện tập và nắm vững những kỹ xảo cao cấp bất cứ khi nào bạn có thể mà không cần theo những khóa học đắt tiên hoặc người hướng dẫn.

Khóa học bao gồm:

  • Breaking Apart: Create the illusion that a face is falling apart.
  • Movie Poster Design I: Create a popular people montage seen on many movie posters.
  • Movie Poster Design II: Take an ordinary house and turn it into a Sci-fi Movie Poster.
  • Movie Poster Credits: Tips and tricks on creating a real “Credit Block” for movie posters.
  • Dark Faces: How I created my creepy Image that has been in Magazines and Ads.
  • Dream Scene Montage: Create an elephant with wings and place it into a futuristic world.
  • Stone Portrait: Create a “Stone Bust” out of a portrait for a killer special effect.
  • Surreal Images: Create a creamy foggy mist over water and rocks.
  • Dream Skin: Create a fantasy woman with henna art and dream skin.
  • Special Effects: Learn how to create orbs, fireballs and jellyfish like creatures
  Download Khoá học AutoCAD từ A đến Z miễn phí

Mai Thị Ngoan

Nhà sáng tạo nội dung tại Chợ Marketing và quản lý data.