Download 200 bộ Stock Việt Nam miễn phí

 

 Bộ stock dùng cho làm đồ họa, tập blend màu đồng thời đây cũng là kho ảnh gái chất lượng rất cao, có thể làm ảnh Wallpaper hay ảnh Lockscreen. Bộ stock gồm nhiều hình ảnh, chomarketing.com chỉ up 1 vài ảnh demo.

Stock Kiên Trần

 

Stock Lê Xuân Bách

                                                                      Stock Dinh Tran

Viết một bình luận