uCloud cho phép các dịch giả tự do, các doanh nghiệp nhỏ (như các cơ quan truyền thông) và quản trị web dễ dàng chia sẻ các tệp của họ trực tuyến. Nó được xây dựng để trở nên cực kỳ mạnh mẽ, an toàn và rất nhanh!