GoStock – Script Stock Đây là một nền tảng để chia sẻ ảnh stock miễn phí và chất lượng cao, người dùng sẽ có thể tải lên ảnh của họ để chia sẻ với cả cộng đồng và khách truy cập và có thể nhận quyên góp thông qua PayPal. Ngoài ra, người dùng sẽ có thể cung cấp cho bạn lượt thích, bình luận, chia sẻ và thêm vào bộ sưu tập những bức ảnh yêu thích của bạn.

GoStock - Free and Premium Stock Photos Script - 1