Obour – Digital Marketing Agency WordPress Theme

199.000 

Đặc trưng

 • WP Bakery Page Builder
 • Trình tải trước hoạt ảnh mượt mà
 • Swiper Hero Slider
 • Giao diện người dùng tương tác sáng tạo
 • Đáp ứng đầy đủ
 • Mẫu liên hệ 7
 • Nền thị sai
 • Thanh điều hướng cố định thông minh
 • Thanh trượt băng chuyền nội dung
 • Nút điều hướng tùy chỉnh
 • Thực đơn bánh hamburger
 • Hộp Tìm kiếm Toàn màn hình
 • Fancybox Litebox
 • Xác thực HTML
 • Đáp ứng đầy đủ
 • Chuyển đổi micro CSS
 • Fanxybox Litebox
 • Hỗ trợ nhiều trình duyệt
 • Retina đã sẵn sàng
 • Thiết kế bài đăng trên blog đẹp
 • Biểu tượng Phông chữ Dòng
 • Google Maps tùy chỉnh
 • SVG + Biểu tượng hình ảnh
 • Phông chữ Google
 • Hỗ trợ nhanh chóng miễn phí