banner

Tabloid Mythemeshop

Chủ đề báo lá cải là một chủ đề WordPress cao cấp mạnh mẽ, cung cấp một thiết kế tối thiểu và tất cả các tùy chọn mạnh mẽ bạn cần để chạy một trang web tin tức thành công, blog cá nhân, v.v. Nó đi kèm với 2 bố cục tiêu đề độc đáo và 9 phần trang chủ đẹp mà bạn có thể sử dụng để tạo một trang web chức năng dễ dàng.