Download Khoá học dựng hình Render Animation trong Cinema 4D miễn phí

Tài liệu này giúp bạn: Làm quen với Cinema 4D R16 Đi sâu vào những công cụ dựng hình và chỉnh sửa nâng cao hơn. Tìm hiểu một số hiệu ứng chuyển động trong Cinema 4D Animation. Sử dụng công cụ dựng hình. Ánh sáng và vật liệu. Animation – Render – Mograph. Dựng mô hình …