Download Khoá học dựng nhân vật hoạt hình 3D với phần mềm chuyên dụng Blender miễn phí

Tài liệu này giúp bạn: Tìm được cơ hội việc làm trong lĩnh vực thiết kế, game, các phần mềm ứng dụng cho thiết bị di động, quảng cáo, truyền hình, điện ảnh… Tự tạo cho mình những nhân vật 3D theo trí tưởng tượng phong phú của bạn Giúp bạn sử dụng các kỹ …