Tài nguyên cho Marketing

Chợ Marketing là nơi dành cho các Marketer tìm tài nguyên và nền tảng hỗ trợ cho chiến dịch quảng cáo, SEO và content.

Bản quyền

mua từ site gốc

Tự xây dựng

hệ thống hỗ trợ

Cập nhập

liên tục

Danh mục sản phẩm

hỗ trợ toàn bộ chiến dịch marketing thành công

Backlink độc quyền, Link báo

Hệ thống 1000 + xây dựng chất lượng

Phần mềm Marketing

xây dựng và tự động hóa marketing

Template, biểu mẫu

thiết kế quảng cáo, profile...

Themes, Plugin

wordpress và các CMS khác

Đồng hành cùng Marketer

Tăng trưởng

Với các chiến dịch tạo tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận.

Bền vững

Tạo sự phát triển bền vững bằng các phương pháp có tính nhất quán cao.

Sáng tạo

Mang lại sự mới mẻ và cập nhập công nghệ khiến việc marketing tốt hơn.

Câu hỏi thường gặp

Để tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả. Marketing cần được thực hiện bài bản theo giai đoạn.

Marketing cần tối thiểu 6 tháng đến 1 năm để mang lại hiệu quả. 

Thế giới Marketing chỉ nhận giải pháp outsourcing toàn diện để đảm bảo hiệu quả của marketing mang lại.

Chúng tôi có nền tảng kinh nghiệm, biểu mẫu, dữ liệu và tài nguyên toàn diện cho marketing.