Hỗ trợ khách hàng

Tùy vào việc phát triển bạn chính trên nền tảng social hay website mà chọn gói phù hợp.

Với bạn là startup hãy tập trung SEO tự nhiên tạo tăng trưởng bền vững.

Nếu bạn là doanh nghiệp, phòng marketing của bạn cần setup cả hệ thống marketing, bạn có thể dùng bất kỳ gói nào của chúng tôi.

Chính sách bảo hành chúng tôi chia theo từng gói dựa trên đặc thù bàn giao dịch vụ :

  • Với dịch vụ mua bán website, PBN…Khi bàn giao xong website chúng tôi sẽ hết trách nhiệm với website của quý khách.
  • Với dịch vụ mua guestpost và backlink. Sẽ tồn tại trong suốt thời gian mua, chúng tôi cho phép mua tối đa là 1 năm. Nếu xảy ra việc mất, chúng tôi sẽ đền bù bằng một website tương tự.
  • Với dịch vụ mua comment, chúng tôi đảm bảo sau 1 tháng.
  • Với dịch vụ tăng view, chúng tôi bảo hành view trong 1 tháng.

Với các dịch vụ khác vui lòng xem trong hợp đồng.

  • Mỗi website của chúng tôi đều được xây dựng tự nhiêu và sạch.
  • Chúng tôi không nhận quá số lượng post và link khiến giảm chất lượng website.