Faecbook Group

là nơi chăm sóc khách hàng tốt nhất và là nơi có tỉ lệ reach và tương tác cao nhất

Bạn sẽ nhận được

tất cả nội dung được xây dựng tỉ mỉ uy tín

Người dùng thật, auto join và tương tác tự nhiêu /1 post = 50like trở lên

tương tác nội dung cao và tự chia sẻ nội dung

Group cách tạo dáng 10k mem

đối tượng phụ nữ, thế hệ Z…

Group nhận tải tài liệu 30k mem

là sinh viên các trường đại học, sinh viên sắp tốt nghiệp, người đi làm