6,5k mem. tương tác cao. cho thuê 100k/1 post

https://www.facebook.com/groups/tuyendungchupanh