Danh sách Guestpost, Backlink cho hệ thống Y tế và Sức khỏe

Kính gửi quý khách

Dưới đây là danh sách Guestpost và Backlink chúng tôi cung cấp riêng cho lĩnh vực Y tế. Để đảm bảo chất lượng của backlink cho mỗi quý khách hàng. Chúng tôi có những điều khoản mong quý khách hàng lưu ý

1, Điều kiện đặt link

  • Bài viết mới tối thiểu 600 từ
  • Bài viết không có thông tin nhạy cảm, thông tin từ báo chí ( vì phải trích nguồn )
  • Bài viết phải khác các chủ đề đã tồn tại trên website.
  • Không nhận đặt bài PR doanh nghiệp.

2, Quý khách hàng được nhận

  • 2 link doffolow trong 1 bài đăng
  • Thời hạn 1 năm
  • Hỗ trợ đăng bài và tối ưu
  • Hỗ trợ xây backlink cho bài đăng
  • Hỗ trợ index bài đăng

3, Danh sách website và giá tiền từng web

1 chamsocrangtreem.vn 29 34 600k
2 catmimathanquoc.vn 34 39 800k
3 daotaothammy.edu.vn 18 34 400k
4 hocchamsocda.edu.vn 14 34 300k
5 implant.edu.vn 15 31 400k
6 nospams.info 8 44 300k
7 chuaranda.info 18 28 350k
8 toyensao.com.vn 3 13 300k
9 yenkhanhhoa.com.vn 1 5 300k
10 phatamgiang.com 16 26 300k
11 dtyte.vn 14 24 300k
12 nângcaosứckhỏe.vn 8 13 200k

Các website đều có nội dung unique và nguồn backlink chất lượng khi sử dụng dịch vụ marketing tổng thể Sài Gòn.

Ví dụ site dtyte.vn có rất nhiều backlink GOV và site chính phủ